Metodologia


En general i després d'unes entrevistes inicials, es fa una valoració de les necessitats i de quina és la manera més convenient d'ajudar a la persona que sol acudir al servei d'un psicòleg per tal d'eliminar el sofriment que ha motivat la consulta i iniciar un procés de millora que li reporti al pacient una millor qualitat de vida externa i interna.

Es després d'aquestes entrevistes inicials que entre pacient i terapeuta s'acorda una proposta de tractament adequada a les necessitats de cada persona i problemàtica, tenint en tot moment molt present la necessitat d'atendre l'aspecte emocional, que sovint és el que estar més malmès i desatès.

Si la demanda va més en la línia de la recerca d'un creixement personal, l'accent ja no estar tan posat en el sofriment, com en el primer cas de consulta, si no en la perspectiva de potenciar i motivar un autoconeixement que permetrà l'objectiu d'autonomia emocional.


    En resum, algunes de les qüestions que es volen resoldre en un procés terapèutic són:

  • Trastorns en l'alimentació.
  • Disminuir l’ansietat, l'angoixa.
  • Poder-se enfrontar a pors, fòbies, dols o pèrdues.
  • Conèixer-se i tractar-se millor, i per tant, tractar als altres també millor.
  • Potenciar els recursos personals.
  • Disminuir i manegar els símptomes que fan patir.
  • Augmentar la capacitat reflexiva per prendre decisions.


Pots contactar per a qualsevol consulta