SUPERVISIONS

Aquest servei estar encarat a psicòlegs juniors que volen aprendre a partir de la supervisió d’un psicòleg sènior amb experiència.

El procés de formació d'un psicoterapeuta requereix la constant formació tant teòrica com pràctica. El procés de supervisió de material clínic permet aprendre i corregir possibles errors en el procés terapèutic.

En les sessions de supervisió, el psicòleg junior aporta material clínic per tal que conjuntament i en base sobretot de l'experiència del sènior es pugui veure un altre enfocament i un punt de vista diferent i així desencallar i desbloquejar el procés terapèutic pel qual consulta el psicòleg junior.

Tant en la formació com en la pràctica clínica, el procés de supervisió permet donar visió a processos que succeïxen en la teràpia que sovint són com punts foscos i que cal d'un professional extern al vincle terapèutic per tal de poder prendre'n consciència i poder-los treballar posteriorment entre psicòleg supervisat i pacient.

Pots contactar per a qualsevol consulta