Teràpia on line

En determinats moments del tractament o per les circumstàncies particulars de cada pacient, utilitzar el recurs tecnològic d'Internet, facilita que una persona que tingui dificultats per sortir de casa o que no es pugui desplaçar per qualsevol raó, pugui tenir accés a una ajuda psicològica.

Aquest motiu potser pel qual es demana ajuda o ser una circumstància que impedeixi acudir a les sessions. Estudiants que marxen a estudiar a fora o persones que marxen a treballar a fora, persones que tenen un moment de recaiguda en una crisi fòbica o ansiosa, una malaltia, qualsevol circumstància que dificulti desplaçar-se, poden motivar fer les sessions per videoconferència. L'Skype o el Whatsapp permeten mantenir el vincle terapèutic i a través de videoconferència poder treballar malgrat la dificultat de fer unes sessions o un tractament presencial.

L'objectiu, en tot cas, és poder ajudar al pacient a millorar en la seva autonomia emocional i personal aprofitant qualsevol dels recursos tècnics a l'abast.

Pots contactar per a qualsevol consulta